Avrupa Topluluğu Markası (CTM)

Avrupa Topluluğu Markası (CTM) 28 Avrupa ülkesinde geçerli marka tescil sistemidir.
 
Avrupa Topluluk Markasını (Community TM) Kimler Tescil Ettirebilir ? 

  •  Avrupa Topluluğu üyesi devletler vatandaşları,
  •  Paris Sözleşmesi’ne üye öteki devletlerin vatandaşları,
  •  Paris Sözleşmesi üyesi olmayıp Avrupa Topluluk Bölgesi’nde veya Paris Sözleşmesi’ne üye bir devlette ticari veya sınai kuruluşa sahip öteki devletlerin vatandaşları.
  • Yukarıdaki maddeler şartlarına girmeyen, ancak Avrupa Topluluğu Üyesi Devletler vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdığı marka koruması hakkını tanıyan devletlerin vatandaşları.

Koruma Süresi 
CTM (AB Topluluk Markası)’nın koruma süresi 10 yıldır. 10 yıllık süreler halinde yenilenebilir.
 
Rüçhan Talebi 
CTM için başvuruda bulunurken 6 aylık bir süre içinde şayet Türkiye’de veya Paris Sözleşmesi’ne üye diğer devletlerden herhangi birinde marka tescil başvurusunda bulunmuş veya marka tescilini gerçekleştirmiş veya Paris Sözleşmesi’nin kabul ettiği anlamda uluslararası bir sergide markayı/markalı ürünü teşhir etmiş iseniz, buna dair belgeyi CTM başvurunuza ekleyerek Paris Sözleşmesi öncelik hakkından yararlanabilirsiniz.

Bu taktirde CTM başvurunuz önceki tescil veya teşhir tarihinden başlamış olacaktır.
 
CTM sisteminin avantajları nelerdir ? 

  • Tek başvuru
  • Tek dil
  • Tek ücret
  • Tek vekil
  • Tek inceleme
  • Tek ülkede kullanılması, kullanım şartını (zorunlu) yerine getirmektedir.