Genel Bilgi

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan tanıtıcı işaretlerin tümü marka olarak adlandırılır.
 
Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, harflerden ya da rakamlardan meydana gelen anlamlı ya da anlamsız gruplar marka olarak kullanılabileceği gibi malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olarak kullanılabilir.
 
MARKA ÇEŞİTLERİ
 
Ticaret Markası
Bir işletme tarafından üretilen ürünlerin, diğer bir işletme tarafından üretilen ürünlerden ayırt etmek için kullanılan tanıtıcı işaretler “ticaret markasıdır”.
 
Hizmet Markası
Bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ve bu hizmeti benzer hizmetlerden ayırma işlevi gören tanıtıcı işaretler hizmet markası’dır.
Büro hizmetleri, reklam ve tanıtım hizmetleri, muhasebe, mali müşavirlik, yönetim ve danışma hizmetleri, ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri, distribütörlük hizmetleri, büro makinaları ve donanımlarının kiralanması, bankacılık ve sigortacılık, gayrimenkul işleri, inşaat hizmetleri, taşımacılık hizmetleri, mobilyacılık hizmetleri, haberleşme, taşımacılık, metal işlemleri, eğitim hizmetleri, eğlence ve spor hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, bilimsel araştırma, mühendislik hizmetleri, mimari danışma, mimarlık, bilgisayar hizmetleri gibi.
 
Ortak Marka
Üretim, ticaret ya da hizmet alanında faaliyet gösteren birden fazla işletmenin aynı markayı kullanmasıdır.
 
Garanti Markası
Marka sahibi tarafından kullanma koşullarının belirlendiği ve mal veya hizmetin kalitesine ilişkin şartları yerine getirenler tarafından kullanılabilen tanıtıcı işaret garanti markası olarak adlandırılmaktadır.

 
MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER 

  • Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,
  • Ürün ya da hizmetlerin cins, çeşit, nitelik, kalite ve değerini gösteren ibareler, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,
  • Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,
  • Ürünün şeklini içeren işaretler,
  • Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,
  • Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar,
  • Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar.
  • Tanınmış markalar,
  • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
  • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar