Mevzuat

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Patent KHK 551 word pdf
Marka KHK 556 word pdf
EndüstriyelTasarım KHK 554 word pdf
Coğrafi İşaretler KHK 555 word pdf
551, 556, 554, ve 555 sayılı KHK lerde değişiklik yapılmasına dair 5194 sayılı kanun word pdf
Yönetmelikler
Patent Yönetmeliği word pdf
Marka Yönetmeliği word pdf
Endüstriyel Tasarım Yönetmeliği word pdf
Coğrafi İşaretler Yönetmeliği word pdf
Uluslararası Anlaşmalar
PCT word pdf
PCT Yönetmeliği word pdf
EPC word pdf
EPC Yönetmeliği word pdf
Trips word pdf
Genel Vekaletler
TPE için word pdf
EPO için word pdf
PCT için word pdf
Özel Vekaletler
TPE için patent/faydalı model word pdf
marka word pdf
tasarım word pdf
EPO için word pdf
PCT için word pdf