Ulusal Patent Başvuruları

Türkiye’de yapılan bir patent başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde izlenen prosedür aşağıdaki gibidir;

 • Patent Başvurusu
 • Başvurunun kesinlik kazanması (rüçhan varsa rüçhan tarihi)
 • Başvurunun şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi
 • Araştırma raporunun talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi.
 • Başvurunun yayınlanması.
 • Araştırma raporunun düzenlenmesi.
 • Başvuru sahibine tebliğ edilmesi.
 • Üç aylık süre içerisinde incelemeli patent talep edilmesi.
 • Bildirim yapılmazsa incelemesiz sistemin kabul edilmesi.
 • Araştırma raporunın yayınlanması ve (varsa) inceleme talebinin ilan edilmesi
 • 6 ay içinde üçüncü kişilerin görüşlerini bildirmesi.
 • Varsa üçüncü kişi görüşlerinin başvuru sahibine bildirilmesi.
 • 3 ay içinde başvuru sahibinin cevaplarını bildirmesi.
 • Enstitüce 7 yıl süreli incelemesiz patent verilmesi.
 • Patentin verildiğinin bültende yayınlanması.
 • Yayından itibaren 6 ay içinde başvuru sahibince inceleme ücretinin ödenmesi ve inceleme talep edilmesi.
 • TPE tarafından inceleme yapılması.
 • İnceleme raporunun verilmesi.
 • Rapor olumlu ise 20 yıl süreli incelemeli patent verilmesi.
 • Kararın tebliğ edilmesi ve yayınlanması.