Dr. Onur SÖĞÜT

Türk Patent Vekili

Dr. Onur SÖĞÜT

E-posta: sogut@istanbulpatent.com

 

Onur, Ankara Üniversitesi’ndeki Kimya Mühendisliği Lisans eğitiminin ardından, Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde özellikle proses kontrol (Yüksek Lisans çalışması) ve süperkritik akışkan uygulamaları (Doktora çalışması) üzerine çeşitli bilimsel araştırma projelerinde görevler üstlenmiştir. Çalışmaları dokuz orijinal araştırma makalesi, bir kitap bölümü ve altısı uluslar arası sempozyumlarda sunulmuş olan onbir konferans bildirisi halinde yayınlanmıştır.

 

Onur, İstanbul Patent ekibine 2012 yılında katılmış olup, proses tasarımı, nanoteknoloji, kimyasal bileşik tasarım ve üretimi, polimerlerin işlenmesi, ilaç, organik, kolloid, yüzey ve elektrokimya ile kompozit yapılar ve mekanik konularında Patent Vekili olarak hizmet vermektedir.

 

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini kullanmaktadır.