Öznur GENÇ

Türk ve Avrupa Patent Vekili

Öznur GENÇ

E-posta: oznur@istanbulpatent.com

 

Öznur, Hacettepe Üniversitesi kimya mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Öğrenimi sırasında kimya endüstrileri ve polimer-polimer teknolojileri ile ilgili konularda eğitim almıştır.
 
2007 yılında İstanbul Patent ailesine katılmış olup, patent departmanı bünyesinde yerli ve yabancı patent başvurularını hazırlanmakta ve ön araştırmalarını yapmaktadır. Ayrıca Avrupa ve Türk Patent Kanunları konusundaki bilgisi ile farmasötik, elektrikli ev aletleri ve makine ekipmanları gibi farklı konularda ulusal ve uluslararası firmalara danışmanlık vermektedir. Patent ihtilaflarının çözümünde İstanbul’daki Fikri Haklar İhtisas Mahkemeleri tarafından bilirkişi olarak atanmaktadır.
 
İngilizce bilmektedir.
 
2017 yılında Avrupa Patent Vekilliği sınavını (EQE) geçmiştir.