Hukuk

Kuruluş tarihi olan 1997 yılından bu yana kesintisiz şekilde büyümeye devam etmiş ekibimiz içerisinde yer alan hukukçular, aynı zamanda marka vekili olan ve taklitle mücadele konusunda tecrübeli avukatlardan oluşmaktadır.

 

Çalışma Alanlarımız

 • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihtilafların sulh ve/veya dava yoluyla çözümlenmesinde temsil ve danışmanlık hizmetleri
 • Taklitle mücadele stratejisinin belirlenmesi
 • Fikri mülkiyet hukukunu ilgili sözleşmelerin hazırlanması
 • Fikri mülkiyet hukuku ile bağlantılı diğer hukuk alanlarında (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Basın Hukuku, Reklam Hukuku, Bilişim Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Franchise Hukuku, Ceza Hukuku, vb.) danışmanlık hizmetleri
 • Telif haklarının korunması ve tescil işlemleri
 • Fikri Mülkiyet hukuku ve haksız rekabet alanlarında ihtilafl arın çözümüne yönelik mütalaa hazırlanması
 • Reklamların fikri mülkiyet hakları ve tüketici hukuku bakımından mukayeseli olarak değerlendirilmesi
 • Sözleşmeler
 • Patent Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Tasarım Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Marka Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Genel Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Bayilik, distribütörlük sözleşmelerinin değerlendirilmesi
 • Franchise sözleşmelerinin değerlendirilmesi