Top

Marka

İstanbul Patent, fikri ve sınai mülkiyet alanında oldukça deneyimli bir şirket olarak, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine marka haklarının tescili ve korunması ile ilgili hukuki ve idari işlemler konusunda en geniş kapsamda hizmet sunmaktadır.

Avukatlar ve marka vekillerinden oluşan deneyimli ekibimiz, Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) ile Türk mahkemelerinin yanı sıra, EUIPO ve WIPO gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Marka ekibimiz, müvekkillerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, başta marka haklarının tescili ve korunması, uyuşmazlıkların çözümü, marka haklarına ilişkin strateji ve planlamaların yapılması olmak üzere marka haklarına ilişkin tüm süreçlerde büyük bir özen ile çalışarak hızlı, etkin ve yaratıcı çözümler sunmaktadır. 

-Marka başvurusu öncesi benzer marka araştırmalarının yapılması ve olası riskler ile çözüm önerilerini içeren raporların hazırlanması
-Marka başvurusuna ilişkin sunulacak tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi ve varsa eksiklikler konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılması
-Rüçhan belgeleri ve çevirilerinin hazırlanıp sunulması
-Marka başvurusu sonrasında başvuruya ilişkin tüm gelişmelerin raporlanması
-Türk Patent kararlarının, hukuki görüş ve öneriler içerecek şekilde, raporlanması
-Türk Patent kararlarına karşı gerekli cevap, itiraz ve yeniden itiraz dilekçelerinin sunulması
-Yayımlanan marka başvurusuna ilişkin bilgilerin ilgili bültenden kontrol edilmesi
-Başvurunun yayımına gelen itirazlara karşı cevapların sunulması (gerekirse marka kullanım ispatı belgelerinin hazırlanması ve sunulması)
-Benzer markaların izlenmesi ve raporlanması
-Yayımlanan markalara karşı sunulacak itirazlar ile ilgili hukuki görüş verilmesi ve gerekli itirazların sunulması
-Marka yenileme işlemlerinin takibi
-Tanınmış marka başvurularının hazırlanıp sunulması
-Garanti markası başvurularının hazırlanıp sunulması
-Lisans, devir, rehin, şirket birleşmesi/bölünmesi, adres ve unvan değişikliği gibi hukuki işlemlere ilişkin gerekli belgeler ile çevirilerinin hazırlanması ve Türk Patent nezdinde gerekli başvuruların yapılması
-Lisan ve devir sözleşmeleri, birlikte var olma sözleşmeleri gibi hukuki sözleşmeler ile muvafakatname gibi belgelerin müvekkil ihtiyaçları ve mevzuata uygun şekilde hazırlanması
-Uluslararası marka başvurularının izlenmesi ve takibi
-İnternet üzerinden marka kullanım araştırmalarının yapılması ve raporlanması
-Tescilsiz markaların korunmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi ve gerekli idari/hukuki süreçlerin yürütülmesi
-Marka ihlalleri halinde ihtar gönderimi ve devamındaki olası müzakereler ile hukuki süreçlerin yürütülmesi
-Madrid Protokolü kapsamında WIPO (World Intellectual Property Organization - Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı-) nezdinde uluslararası marka tescil başvurularının yapılması ve ilgili tüm işlemlerin takip edilmesi
-EUIPO (European Union Intellectual Property Office) nezdinde Topluluk Markası (EU – European Trademark) tescil başvurularının yapılması ve ilgili tüm işlemlerin takip edilmesi
-Doğrudan tescil alınmak istenen ülkenin resmi ofislerinde yapılacak marka tescil başvuruları ve ilgili tüm işlemlerin, uzun yıllardır iş birliğimizin sürdüğü yerel marka vekili meslektaşlarımız aracılığı ile takip edilmesi

Web Tasarım Demircode | Demircode.com