Top

Avrupa Patenti Başvurusu Hakkında

Bir Avrupa patenti başvurusu her türlü gerçek ve tüzel kişi veya tabi olduğu hukuka göre tüzel kişilerle eşit sayılan topluluklar tarafından yapılabilir.

Başvuru Avrupa Patent Ofisi’nin Münih’teki Merkezine, Lahey’deki (den Haag) Şubesine, Berlin’deki Hizmet Birimine, Türk Patent ve Marka Kurumu’na ya da, özel bir yazılım ve güvenli bir Internet bağlantısı üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir. Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Patent Sözleşmesine üye ülke sayısı, Eylül 2015 itibarıyla 38’dir.

Avrupa Patenti Başvurusunun Dili
Avrupa patenti başvuruları Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) birinde yapılabilir.

Avrupa patenti başvuruları TÜRKÇE de yapılabilir. Resmi dili bu üç dilden biri olmayan ve herhangi bir üye devlette ikametgahı olan veya bu devletin uyruğunda olup ikametgahı başka bir ülkede olan gerçek veya tüzel kişiler başvurularını o üye ülkenin resmi dilinde de yapabilirler.

Avrupa patenti başvurusu, Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden birinde yapılmamışsa, tarifname takımının resmi dillerden birine tercümesi hazırlanarak başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde Avrupa Patent Ofisine sunulmalıdır.

Avrupa Patenti Verilmesi İşlemleri 
Vekil Tutma Zorunluluğu: Avrupa patent vekilleri, Avrupa Patent Ofisi nezdinde başvuru sahiplerinin işlemlerini yürüten vekillerdir.
Üye ülkelerin herhangi birinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişiler başvurularını Avrupa patenti vekili tutma zorunluluğu olmadan kendileri yapabilirler.
Avrupa patent vekilleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir;

Avrupa Patentleri veritabani esp@cenet

Avrupa patentleri veritabanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir;

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) Hakkında 
Avrupa Patent Sözleşmesi, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve bu amaçla tek ve yeknesak bir “patent verilmesi sisteminin” kurulmasını amaçlamaktadır.

Avrupa Patent Sözleşmesi’nin amacı, kısaca Avrupa Devletleri arasında ortak bir patent hukuku oluşturmak, üye devletlerde buluşların korunmasını basitleştirmek, ucuzlatmak ve güçlendirmektir. “Münih Sözlesmesi” olarak da adlandırılan Avrupa Patent Sözleşmesi, 5 Ekim 1973’de imzalanıp, 7 Ekim 1977’de yürürlüğe girmiştir.
Avrupa Patent Organizasyonu 
Avrupa Patentinin verilmesiyle ilgili olarak sözleşmeyle sağlanan ortak hukukun yaşama geçirilmesi için kurulan Avrupa Patent Organizasyonu, iki organdan oluşmaktadır;

  • Avrupa Patent Ofisi (EPO)
  • İdari Konsey

Organizasyonun asli görevi olan Avrupa Patentinin verilmesi, Avrupa Patent Ofisi tarafından yapılmaktadır. Merkezi Münih’te bulunan Avrupa Patent Ofisi’nin Lahey’de şubesi, Berlin ve Viyana’da ise hizmet birimleri bulunmaktadır.

Avrupa Patent Ofisi ile ilgili daha fazla bilgi için:

Üye Ülkeler (Eylül 2015 tarihi itibarıyle)
Arnavutluk [AL], Avusturya [AT], Belçika [BE], Bulgaristan [BG], İsviçre [CH], Kıbrıs [CY], Çek Cumhuriyeti [CZ], Almanya [DE], Danimarka [DK], Estonya [EE], İspanya [ES], Finlandiya [FI], Fransa [FR], İngiltere [GB], Yunanistan [GR], Hırvatistan [HR], Macaristan [HU], İrlanda [IE], İzlanda [IS], İtalya [IT], Lichtenstein [LI], Litvanya [LT], Lüksemburg [LU], Letonya [LV], Monako [MC], Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti [MK], Malta [MT], Hollanda [NL], Norveç [NO], Polonya [PL], Portekiz [PT], Romanya [RO], Sırbistan [RS], İsveç [SE], Slovenya [SI], Slovak Cumhuriyeti [SK], San Marino [SM], Türkiye [TR]

Avrupa Patent Sözleşmesi ile Anlaşmalı Ülkeler (Eylül 2015 tarihi itibarıyle)
Bosna Hersek [BA], Sırbistan Karadağ [ME]
Fas [MA], Moldova [MD]

Web Tasarım Demircode | Demircode.com