Top

Türkiye’de yapılan bir patent başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde izlenen prosedür aşağıdaki gibidir;

 • Patent başvurusunun gerçekleştirilmesi
 • Başvurunun kesinlik kazanması (rüçhan varsa rüçhan tarihi)
 • Başvurunun şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi
 • Araştırma raporunun talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi
 • Başvurunun yayınlanması.
 • Araştırma raporunun düzenlenmesi ve başvuru sahibine tebliğ edilmesi.
 • Araştırma raporunun yayınlanması
 • Üçüncü kişilerin görüşlerini bildirmesi
 • Araştırma raporunun başvuru sahibine tebliğinden itibaren 3 ay içinde başvuru sahibince inceleme ücretinin ödenmesi ve inceleme talep edilmesi
 • TPE tarafından inceleme yapılması
 • İnceleme raporunun düzenlenmesi ve başvuru sahibine tebliğ edilmesi
 • Rapor olumlu ise 20 yıl süreli incelemeli patent verilmesi
 • Kararın tebliğ edilmesi ve yayınlanması
Web Tasarım Demircode | Demircode.com