Top

Aydınlatma Metni

İstanbul Patent A.Ş. özel sektörde yer alan firmalara, sanayicilere ve ilgili toplumsal kesimlere fikri mülkiyet hakları alanında danışmanlık hizmetini vermek ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Başlıca hedefimiz, “Fikri Mülkiyet Hakları” konusunda bilginin geniş bir kitleye yayılması, fikir üreten şahısların fikirlerini koruyabilmesi ve değerlendirmesi yönünde bilgilendirilmesidir. Zira bu konudaki bilgi birikimi ne kadar fazla olursa fikri haklar o kadar yerini bulacak ve ülkemizin kalkınmasına katkısı artacaktır.

İstanbul Patent, bünyesindeki uzman ve birikimli hukukçu , marka ve patent vekilleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu, Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Dünya Fikri Haklar Teşkilatı (WIPO) nezdinde bu hakların korunması konusunda gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ekibimiz, bazısı aşağıda belirtilmiş olan derneklerin kayıtlı ve faal üyeleridir.

Uluslararası : FICPI, AIPPI, EPI, INTA, MARQUES, LES, PTMG

Ulusal : İstanbul Barosu, Makine Mühendisleri Odası (MMO), Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PRM), Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER).


                            

Web Tasarım Demircode | Demircode.com