Top

Tasarım

İstanbul Patent, fikri ve sınai mülkiyet alanında oldukça deneyimli bir şirket olarak, patent ve marka vekillerinden oluşan uzman ekibi ile ulusal ve uluslararası ölçekte gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine tasarım haklarının tescili ve korunması ile ilgili hukuki ve idari işlemler konusunda en geniş kapsamda hizmet sunmaktadır.

Teknik ve hukuki açıdan oldukça donanımlı tasarım ekibimiz, tasarım işlemlerinde Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) ile Türk mahkemelerinin yanı sıra, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Tasarım ekibimiz, müvekkillerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; tasarım başvurularının hukuki ve teknik açıdan hazırlanarak sunulması, tescilsiz tasarımların korunması ve uyuşmazlık çözümleri başta olmak üzere tasarım hukuku alanında hızlı, güncel ve verimli hukuki çözümler sunmaktadır.

-Tasarım başvurusuna ilişkin sunulacak tüm bilgilerin ve görsellerin teknik açıdan incelenmesi, tescil edilebilirlik kontrollerinin sağlanması, varsa eksiklikler konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılması
-Tasarım görsellerinin ve başvurunun hazırlanıp sunulması
-Rüçhan belgeleri ile çevirilerinin hazırlanıp sunulması
-Tasarım başvurusu sonrasında başvuruya ilişkin tüm gelişmelerin raporlanması
-Türk Patent kararlarının, hukuki görüş ve öneriler içerecek şekilde, raporlanması
-Türk Patent kararlarına karşı gerekli cevap ve itiraz dilekçelerinin sunulması
-Yayımlanan tasarım başvurusuna ilişkin bilgilerin ilgili bültenden kontrol edilmesi
-Tasarım tescili sonrası yayıma gelen itirazların bildirimi ve itiraza karşı gerekli cevapların sunulması
-Yayımlanan tasarım tescillerine karşı sunulacak itirazlar ile ilgili hukuki görüş verilmesi ve gerekli itirazların sunulması
-Tasarım yenileme işlemlerinin takibi
-Lisans, devir, rehin, şirket birleşmesi/bölünmesi, adres ve unvan değişikliği gibi hukuki işlemlere ilişkin gerekli belgelerin/sözleşmelerin hazırlanması ve Türk Patent nezdinde gerekli başvuruların yapılması
-Tescilsiz tasarımların korunmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi ve gerekli idari/hukuki süreçlerin yürütülmesi
-Tasarım ihlalleri halinde ihtar gönderimi ve devamındaki olası müzakereler ile hukuki süreçlerin yürütülmesi
-Lahey Anlaşması kapsamında WIPO (World Intellectual Property Organization - Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı-) nezdinde uluslararası tasarım tescil başvurularının yapılması ve ilgili tüm işlemlerin takip edilmesi
-EUIPO (European Union Intellectual Property Office) nezdinde Topluluk Tasarımı (EU – Community Design) tescil başvurularının yapılması ve ilgili tüm işlemlerin takip edilmesi
-Doğrudan tescil alınmak istenen ülkenin resmi ofislerinde yapılacak tasarım tescil başvuruları ve ilgili tüm işlemlerin, uzun yıllardır iş birliğimizin sürdüğü yerel tasarım vekili meslektaşlarımız aracılığı ile takip edilmesi

Web Tasarım Demircode | Demircode.com