Etkili Bir DNS Politikası Oluşturmak

Bir domain name-internet alan adı politikasının yaratılarak kuruluş için markaların ve kurumsal kimliğin on-line ortamda güvenli ve korunur şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
 
Etkili bir DNS Politikasını Oluşturacak Adımlar:
 

 1. Amaçların Belirlenmesi :

  • Kuruluşun iş alanında stratejik amaçlarını anlaması, daha önce alan adı ve marka yönetimi konusunda yaşanılan sıkıntı yaratan ya da iyi sonuçlar doğurmuş tecrübelerin değerlendirilmesi ve bir alan adı politikası için ilk üç sırada yer alan hedeflerin konuşulması ve saptanması
 2.  

 3. Rollerin Ve Sorumlulukların Net Bir Şekilde Belirlenmiş Ve Anlaşılmış Olması :

  Alan adlarının gün be gün takibinden sorumlu olmamız durumunda, merkez alan adı yöneticisi bizler mi olacağız, tüm portföyü biz mi yöneteceğiz?

  Alan adı yönetiminin asal sorumlusu olacaktır?

  Üçüncü kişilerin alan adlarına veya web site varlıklarına olası tecavüzlerini önlemek konusunda hangi kontrol mekanizmaları kullanılacaktır? Bunu kim belirleyecektir?

  Bir sorumlu ve sorumluluklar listesi oluşturmak ve sorumluluk alanlarını departmanlar ve kişiler organizasyon şeması haline getirmek gerekmektedir.

 4.  

 5. Stratejinin Belirlenmesi :

  Şirketin web ortamında neyi başarmak ve elde etmek istediğidir.

  Markanın korunması, markanın promosyonu ve marka bilinirliğinin arttırılması, gelir elde etme, bilginin yayılması gibi.

  • Hedef marka ve kurumsal kimliğin korunması ise, şu andaki domain name portföyü ile marka portföyünün karşılaştırılması ve şirket ünvanlarının listelenmesi, tecavüz durumlarının saptanması ve koruma amaçlı tescillerin ya da tescili düşürülecek alan adlarının saptanması gerekir.
  • Eğer marka promosyonu ve bilinirliğinin arttırılması, gelir elde etme ve/veya bilgi yayma hedef ise internet kullanıcılarının kuruluşunuzu nasıl aradığı ve markalarınızın web ortamındaki keyword-anahtar kelime analizi önem kazanır ve bu alan adı tescil stratejisini etkiler
 6.  

 7. Günlük Uygulamaların Ana Hatlarının Belirlenmesi :

  • Domain name tescil stratejisinin nerede ve ne zaman şirketin markalaşma politikası, yeni marka yaratma, yeni iş varlıklarının yaratılması veya birleşme ve devralma gibi önemli süreçlere uyması gerektiği saptanmalıdır.
  • Domain name araştırma, tescil talebinde bulunma, yenileme, transfer, ve degişikliklerin yapılması konusunda bu işlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağına ilişkin iş akış tablosu yapılmalıdır.
  • Bir adın ya da markanın herhangi bir şekilde kamuya sunulacağı, korumak üzere bir başvurunun yapılacağı veya yapılmasının düşünüldüğü durumlarda konunun kamuya açılmadan önce domain name başvurularının da aynı anda yapılması gerekmektedir. Tabii ki aynı zamanda bu başvuruların herhangi bir üçüncü kişiye ait hak ihlali durumu yaratmayacağı da tespit edilmiş olmalıdır.
 8.  

 9. İzleme Ve Taklitle Mücadele Mekanizmaları :

  • Alan adlarını izleme programının yaratılmasında öncelikle izlenmesi gereken anahtar markalar saptanmalı ve çoklukla rastlanılan tecavüz tipleri belirlenmelidir. Aylık izleme raporları yerine öncelikli ve kategorize edilmiş raporlar daha kolay incelenebilir ve müdahale edilebilir olmaktadır.
  • Tecavüzler bakımından; her tip olası tecavüz tipini listelemek ve önerilen mücadele mekanizmalarını belirlemek gerekmektedir. Örnegin; izlemeye devam etmek, ihtarname göndermek, UDRP Tahkim prosedürlerini işletmek ve bu konudaki yetkili kuruluşlara başvurmak, mahkemeye başvurmak, sitenin kapatılması kararı almak vb.
 10.  

 11. Bütçenin Belirlenmesi :

  • Oluşturulan domain name politikasının sadece kağıt üzerinde kalmaması için kuruluş, tescilden izlemeye, izlemeden yasal mücadeleye kadar politikanın nasıl bütçeleneceğini belirlemelidir.
 12.  

 13. Standartların Yaratılması :

  • Bir yetkililer listesi hazırlanmalı ve tescil şirketlerinden uyuşmazlıkların çözümüne yetkili kuruluşlar ve avukatların hepsinin bu liste ile iletişimde olması sağlanmalıdır.
  • Ayrıca; içerisinde “who is look-ups”, global araştırma databaseleri , tescil talep kalıpları, alan adı başvuru formları ve şirket alan adı politikasının bir kopyasının bulunduğu bir merkez bilgi deposu yaratılmalı ve kullanılmalıdır.
  • Bu bilgi deposuna daha önce görev ve sorumluluk tanımları yapılmış tüm şirket bileşenlerinin ulaşması mümkün kılınmalıdır.
 14.  

 15. DNS Kontrol Sistemi Kurulması :

  • Bunun için öncelikle tip adların belirlenmesi gerekir.
  • Örneğin, aktif siteler, sadece e-mail için kullanılan siteler, yönlendirilmiş siteler gibi. Bu hem şirket içinde host edilen hem de üçüncü parti kanalıyla host edilen DNS ler için geçerlidir.
 16.  

 17. Raporlamanın Belirlenmesi :
  Domain name politikasında sorumlu her birimin anlayacağı şekilde düzenlenen üç aylık raporlar, yenilemeler ve süresi dolup sona eren alan adlarını tespit etmek bakımından kullanışlı olacaktır.

 18.  

 19. Hazırlanan alan adı politikasının, uygulanmasının ve organizasyonun uyumunun periyodik olarak gözden geçirilmesi de şirket açısından önemli unsurdur.