İnternet Alan Adları Hakkında Bilgi

  • İnternet alan adı sistemi global bir adresleme sistemidir.
  • Aslında geri planda bir numaradan oluşan ve bu sisteme göre adreslenen domain name (internet alan adı) uluslar arası alanda kullanılan bazı ikincil adları alır. Bu ikincil adlar gTLD – Generic Top Level Domain dir.

Generic Top Level Domains (gTLDs)

  • 1980 den itibaren ; .com, .net, .org (açık) [.edu, .gov, .int, .mil (sınırlı) ]
  • 2000 yılında+7 : aero, .biz, .coop,.info, .museum, .name, .pro
  • 2003/2004 yıllarında+6 : asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel, .travel

ICANN 13 Haziran 2012’ de 1930 yeni gTLDs’ nin 2013 yılında internet dünyasına katılacağını ilan etmiştir.
 
International (Multilingual) Domain Names (IDNs)

ASCII (Amerikan Standard Code for Information Interchange) olmayan, lokal dil karakterlerini içeren alan adlarıdır (örneğin Türkçe, Çince , Norveçce vb gibi).
 
Türkiye’ de de ODTÜ DNS Çalışma Grubu’nun 19 Ekim 2006 tarihinde aldığı karar uyarınca, gerçek veya tüzel kişiler, Türkçe karakterler (ğ, ı, ü, ş, ö, ç) içeren alan adları kayıt ettirilebilmektedir. Söz konusu uygulama 04 Aralık 2006 tarihinden itibaren başlamıştır.
 
ccTLDs: Country Code Top Level Domains: Ülke kodlarını içeren üst alan adları

  • ccTLDs alan adları yaklaşık 252 ülkenin ülke kodunu içeren alan adı sistemini ifade eder. Örneğin Türkiye için cc TLD “.tr” dir. Bununla birlikte “şimdilik” ikinci düzey alt alan adı modeli “com.tr” , “net.tr “ vb. benimsenmiştir.
  • “.tr “ ile ilgili çalışmalar ise son aşamasındadır.
  • Bu adlar her ülkenin internet otoriteleri tarafından yönetilir ve dağıtılırlar.