Yeni Nesil Alan Adları

    ICANN 13 Haziran 2012 tarihinde 1930 yeni Jenerik Üst Düzey Alan Adı için başvuru yapıldığını açıkladı. Bunlardan 66 sının coğrafi yer adı içeren alan adları için olduğu, 116 sının uluslar arası alan adı veya Latin harf karakteri içermeyen alan adı olduğu bilgisi verildi. Ayrıca başvuruların 60 değişik ülkeden, bölge olarak ise; 911 Kuzey Amerika, 675 Avrupa, 303 Asya-Pasifik Bölgesi, 24 Latin Amerika ve Karayipler, 17 sinin ise Afrika’dan yapıldığı açıklandı. Başvurularla ilgili detaylı bilgiye newgtlds.icann.org sitesinden ulaşılabilir.

The Trademark Clearinghouse – TCMH

    ICANN tarafından belirlenen ve markaları depolama merkezi olarak görev yapan bu sistemde hak sahipleri markalarını kayıt altına alarak ileride doğabilecek ihlalleri önleyebileceklerdir.

Sistemin Yararları:

  • Marka Rezervasyonu : Her bir yeni nesil alan adı hayata geçirildiğinde; bu alan adının yöneticisi 30 günden az olmamak kaydı ile bir sunrise period (ön başvuru süreci) belirlemek zorunda. Bu dönem içerisinde marka hak sahipleri marka depolama merkezine kayıt edilmiş olan markalarını internet alan adı olarak tescil ettirmede öncelik hakkına sahip olacaklar.
  • Uyuşmazlık Doğurabilecek Tescil Girişimlerinin Bildirilmesi : Markalarını marka depolama merkezine kayıt ettirmiş hak sahiplerine potansiyel uyuşmazlık durumları bildirilecektir.

Öncelikle; ön başvuru periyodunda bir üçüncü kişinin, markasını TMCH ye kayıt ettirmiş bir hak sahibi markası ile bir alan adı için başvuruda bulunması halinde, bu durum hak sahibine bildirilmek zorunda olacaktır.

 

Sunrise Period sonrasında; Sunrise Period’u takiben ve bir yeni nesil alan adının tescile açılmasından en azından ilk 60 gün içerisinde, TCMH ‘ ye kayıtlı bir marka ile aynı olan bir alan adı üçüncü bir kişice tescil ettirmek istenirse; başvuru sahibi otomatik bir bilgilendirme mesajı alacak. Bu mesajda tescil talebinin potansiyel bir hukuki uyuşmazlık doğurabileceği ve talep ettikleri alan adını kullanmalarının bir marka hak sahibinin marka hakkına tecavüz etmeyeceği yönünde yazılı bir onay vermeleri istenecek. Bu onayın verilmesi ve ilgili alan adının tescil edilmesi halinde TMCH’de markası kayıtlı hak sahibine bu tescilin bildirimi yapılacaktır.

 

Domain Name (Internet Alan Adı) Şikayetleri: Bahsedilen ve yeni nesil bir alan adının tüm kişilerce tescile açılmasına kadar sürecek olan süreçlerden sonra, söz konusu yeni nesil alan adı politikalarının daha uzun dönemli koruma önlemlerine uyum sağlaması beklenir. Bunlara internet alan adının bir marka hak ihlaline neden olduğu durumları içeren, kısaca RSP dediğimiz ve açılımı Rapid Suspension Procedure( Hızlı askıya alma prosedürü)  dahildir. TMCH’ ye markalarını ve kullanımlarını kayıt ettiren marka hak sahipleri bahsedilen bu tarz prosedürlerden çok kolaylıkla yararlanacaklardır.

 

Her bir yeni uzantı için Sunrise Registrations ve Sunrise Dispute Resolution Policies hakkında bilgi sahibi olmak ve konunun düzenli olarak takibi gerekmektedir.

 

PDDRP-Post-Delegation Dispute Resolution Procedure : Kullanıma açılmış bir alan adı uzantısı söz konusu olsa dahi, marka haklarının ihlal edildiğini düşünen hak sahiplerinin başvurabileceği yine idari yollardan birisidir.

 

URS (The Uniform Rapid Suspension System): Bütün yeni jenerik üst düzey alan adları busisteme konu olabilir. Bu sistemde markahakkına tecavüz ve kötüye kullanma durumlarıele alınarak, haklı bulunan taleplerdoğrultusunda alan adı tescili askıya alınmaktadır. NAF ve Asian Domain Name Dispute Resolution Centre yetkilidir.

 

İkincil Düzeylerde PDDRP Sisteminin Kullanılması: Bu sistem hak sahiplerine; tescil otoritelerinin,çıkar sağlamaya yönelik ve kötü niyetli sistematik tescillerine karşı şikayette bulunma olanağı tanımaktadır.