Ulusal Başvurular

Tasarım Tescili
Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil başvurusunda bulunulmasını takiben, başvuru Resmi Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanmaktadır. Yayın tarihinden itibaren 3 aylık itiraz süresi içinde herhangi bir itiraz görmediği taktirde tasarım tescil kesinleşmektedir. Başvuru tarihinden itibaren 5 yıllık süre için tasarım koruma altına alınmaktadır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenerek toplam 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.
 
Tasarımların Korunmasının Amaçları ve İşlevleri Nedir?
Piyasaya sunulan özgün ürünlerin bir süre sonra tüketiciler tarafından benimsenmesini takiben, rakip kişi ya da işletmelerce aynı ya da çok benzerinin üretilerek gerçek hak sahibi aleyhine haksız rekabet yaratılması günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Kuşkusuz böylesi gelişmeler tasarım tescilini elde etmiş hak sahiplerinin ticari kazançlarını olumsuz olarak etkilemekte, ürün ve firma imajına zarar vermektedir.

 
Taklit ürünlerle mücadele edebilmenin en kısa ve kolay yolu özgün ve yeni ürünün henüz piyasaya sunulmadan önce tasarım tescili yoluyla koruma altına alınmasıdır. Zira tasarıma ait tescil belgesi ile taklit ürünlere karşı 6769 sayılı SMK hükümlerine dayalı olarak cezai ve hukuki yaptırımların uygulanmasını talep etmek ve kısa zamanda taklit üretimin engellenmesi yönünde tedbirler alınmasını sağlamak mümkündür.

 
Korumanın Tasarımcılar Açısından Önemi Nedir, Tasarımcılara Ne Sağlar?
Tasarımların yasal koruması öncelikle tasarımcı açısından son derece önemlidir. Zira tasarımcı, korumanın olması durumunda, ürettiği tasarımların tescil edilerek korunacağı ve taklit edilemeyeceği güvencesiyle her zaman yeni, özgün ve daha iyi tasarımlar üretmek konusunda isteklidir ve bu yönde sürekli çalışmalar yapar.
 
Korumanın Üreticiler Açısından Önemi Nedir, Üreticilere Ne Sağlar?
Tasarımları tescil edilerek koruma altına alınmış hak sahipleri (üreticiler) tescil ile taklit ürünlerle mücadelede, önemli ve etkin bir araca sahip olmaktadır.
Bunun dışında hak sahipleri, tescilli tasarımların lisans yoluyla kullandırılması, tescilli tasarımın teminat olarak gösterilmesi, gerçek kişi hak sahipleri bakımından da miras yoluyla intikalin mümkün olması gibi haklara sahiptir.
 

Tasarım Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  1. Ürüne ait Görsel Anlatım
  2. Tasarım tesciline konu olan ürünün estetik görüntüsünü ya da süslerini ayrıntılı şekilde görüntüleyen fotoğraf ya da çizim olabilir. Tasarımın ayrıntılarının daha iyi korunabilmesi açısından ürünün değişik açılardan birden fazla görsel anlatımın kullanılması uygundur. Görsel anlatım 8cmx8cm Boyutlarında renkli, siyah-beyaz fotoğraf ya da çizim şeklinde olmalıdır.
  3. Tasarımcının adı, soyadı ve adresi
  4. Tasarım hakkı talep edenin adı, soyadı, uyruğu, adresi, telefon numarası, faks numarası

 
Tasarım Ön Araştırması
Tasarım ön araştırması, tescil başvurusuna konu olan tasarımın niteliği ve tasarım başvurusu yapan firmanın ünvanı esas alınarak iki ayrı şekilde yapılabilmektedir.

 
Tasarımın niteliğinin esas alındığı araştırmada tasarımın uygulandığı ürün ( örneğin bardak, döşemelik kumaş, çamaşır makinası vs.) belirtilmelidir.

 
Firma ünvanına göre yapılan araştırma sonucunda ise belirtilen firma adına yapılmış olan tüm tasarım tescil başvuruları ile alınmış tesciller saptanabilmektedir.
 
LAHEY (HAGUE) ANLAŞMASI (TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİ)
 
Tasarımların uluslararası tesciline dair Lahey Sistemi ekonomik, kolay ve etkin bir tescil sistemine duyulan ihtiyaç dolayısıyla ortaya çıkmıştır.
 
Lahey Anlaşması üç farklı metinden oluşmakta olup Türkiye 23 Aralık 2003’te yürürlüğe giren 1999 Cenevre Metnine katılmış olup, Türkiye’nin bu Anlaşmaya katılımının uygun bulunduğuna dair 5117 Sayılı Kanun 14 Nisan 2004 tarih ve 25433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması’nın Cenevre Metni’ne 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere katılmamız hakkında 2004/7849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 23 Eylül 2004 tarih ve 25592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu karar uyarınca Anlaşma’nın Cenevre Metni’nin uygulamaya geçiş tarihi 1/1/2005 olarak belirlenmiş ve bu tarih itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu uluslararası başvuru alma işlemlerine başlamıştır.