Top
Abdurrahim AYAZ

Ortak | Avukat & Marka Vekili 

Abdurrahim AYAZ, 2005 yılından bu yana şirketimizde çalışmakta olup 2015 yılı itibari ile ortak olarak görevine devam etmektedir. Çalışmalarını marka, tasarım ve telif hakları alanlarında yoğunlaştırmıştır.

Deneyim

Fikri haklar alanında 17 yılı aşkın deneyime sahip olup bu süre zarfında Avukat ve Marka Vekili olarak yabancı firmalara danışmanlık vermektedir. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1996 yılında tamamladıktan sonra 1997 – 2004 yılları arasında ABD’de yaşamış olup orada hukuk, ekonomi ve finans eğitimleri almıştır. Ayrıca New Jersey Eyaletinde noter ve çevirmen olarak hizmet vermiştir. 

Fikri ve Sınai Haklar mahkemelerinde özellikle marka davalarında bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar alanında ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görevler icra etmiş/etmekte olup birçok konferans, açık oturum ve workshop da konuşmacı veya moderatör olarak yer almıştır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir. 

 • INTA – Harmonization & Classification Committee, komitenin alt kanadı olan Trademark Committee’de 2010-2016 yılları arasında komite üyesi 
 • INTA - Bulletin Committee, 2016 - 2021 yılları arasında komite üyesi ve INTA Bulletin yayını editörü,
 • AIPPI - Trademark Committee, 2014 – 2018 yılları arasında komite üyesi,
 • AIPPI – Developments and IP, 2017 – 2023 yılları arasında komite üyesi,
 • AIPPI Türkiye Grubu - Mevzuat Komitesi, bu komiteye 2012 – 2016 yılları arasında komite başkanı olarak, 2016 yılından beri de üye olarak katkıda bulunmaktayım,
 • AIPPI Türkiye Grubu, 2017 yılından beri Grup Raportörü, AIPPI e-News yayını editörü, 
 • INTA – Trademark Reporter (TMR) Committee, 2021 yılından beri komite üyesi ve Trademark Reporter yayını editörü,
 • INTA 2012 Annual Meeting, Washington DC, Round Table / Table Topic Moderatörü,
 • Seminer – Fikri ve Sınai Haklar Alanındaki Uygulamalarda Güncel Gelişmeler – 06 Aralık 2019, Ramada Hotel-Pngaltı, Moderatör, 

Uzmanlık Alanları

 • Marka Hukuku
 • Tasarım Hukuku
 • Telif Hakları Hukuku

Yayınlar

Abdurrahim AYAZ’ın Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında yayınlanmış olan makalelerinden bazıları aşağıdaki gibidir. 
 

 • INTA – The Trademark Reporter (TMR). Vol. 112/6, 2022. The Future of Trademarks in a Global Multilingual Economy: Evidence and Lessons from the European Union adlı makalede “Verifier” olarak yer almıştır. Makale, pazara yeni girecekler için marka bulma sorununu konu almaktadır.  
 • INTA Bulletin. 01 Şubat 2019. “Plain Packaging for Tobacco Products Enters into Force” adlı makale. Makale, tütün ürünlerinin tek tip ya da standartlaştırılmış ambalajlarda sunulmasına ilişkin hukuki düzenlemeleri konu almaktadır. 
 • LEGAL Hukuk Dergisi. 2019, Sayı 193. “Yalın / Tek Tip / Standartlaştırılmış Tütün Ürünleri Ambalajı” başlıklı makale. Tütün ürünleri üzerinde marka kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri konu etmektedir.  
 • INTA Bulletin. 15 Haziran 2018. “Trademark Registration for Blue and Silver Color Combination Invalidated Due to Insufficiently Clerar and Precise Presentation” adlı makalede “Verifier” olarak yer almıştır. Makalede AAD’nin C-124/18, Red Bull v. EUIPO kararına ilişkindir. 
 • INTA Bulletin. 01 Şubat 2018. “Disputes Related to Ownership of IPs do not Fall within the Exclusive Jurisdiction of Member States” adlı makale. Makale, Avrupa Adalet Divanı (European Court of Justice – “AAD”) nın C-341/16, Hanssen Beleggingen BV v. Tanja Prast-Knipping kararına ilişkindir.
 • INTA Bulletin. 15 Ocak 2018. “New Evidence is not Permissible in Assessing the Validity of Decisions of Board of Appeal of EUIPO” adlı makale. Makale, Avrupa Adalet Divanı (European Court of Justice – “AAD”) nın 26 Temmuz 2017 tarih ve C-471/16, SPM Meissen v. EUIPO kararına ilişkindir. 
 • AIIPI e-News. Sayı 51. 23 Mart 2017. “Major Changes in Turkish Trademark Law” başlıklı makale. Makale, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği yenilikler/değişiklileri konu almaktadır. 
 • FİKRİ GÜNDEM - AIPPI Türkiye. 2017 Güz Sayısı – Sayı 15. “Marka Tescil Başvurularında Hizmetler Bir Araya Getirilemez mi?” başlıklı makale. 
 • S.M.D. Markeur – Country Index Dergisi. “Landslide Changes in Turkish Trademark Law are About to Come” başlıklı makale. 
 • LEGAL Fikri ve Sınai Haklar Dergisi. 2014, Sayı 40. “Sınai Haklar Sonraki Tescillerle Sınırlanabilir mi?” başlıklı makale. Bu dergi ülkemizde Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında çıkan en yaygın ve bilinen dergidir. Bu dergide yukarıda bahsedilen “Sınai Haklara TECAVÜZ İÇİN EL KİTABI” adlı kitapçıktaki çalışma bazı değişikliklerle yayınlanmıştır. 
 • S.M.D. Markeur – Country Index Dergisi. 20 Kasım 2013. “Classification Examination of IRs Designating Turkiye” başlıklı makale. Dünya üzerinde 8,000 den fazla Marka ve Patent vekili üyeye gönderilen dergide yayınlanan makale, Türkiye’de marka başvurusu yapacak yabancıları bilgilendirme amacıyla yazılmış bir makaledir. 
 • Sınai Haklara TECAVÜZ İÇİN EL KİTABI. Ülkemizde tescilli marka, tasarım gibi başkalarına ait sınai hakları veya benzerlerini tescil edenlerin tecavüzlerine olanak tanıyan ve bu tecavüzleri koruyan mahkeme kararlarından kaynaklanan sorunları dile getirmek için hazırlanan “Sınai Haklara TECAVÜZ İÇİN EL KİTABI” adlı kitapçık 2013 yılı içerisinde ülkemizdeki tüm Fikri ve Sınai Haklar alanındaki idari ve yargı kurumları ile bu alanda hizmet veren ileri gelen hukuk ofislerine gönderilmiştir. Kitapçıkta ortaya konulan problemlerin giderilmesine yönelik düzenleme, 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Hukuku kanununda hayat bulmuştur. Kanunun “MADDE 155 (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez” şeklindeki hükmü bu makaledeki eleştiri ve önerileri karşılamıştır. 
 • Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (“FMR”). 2009. “Enstitü Tarafından Kabul ve İlan Edilen Markalara Yapılan İtirazların İncelenmesi ve Karara Bağlanması” başlıklı makale. Ankara Barosu tarafından yayınlanan bu üç aylık Hakemli dergide yayınlanan makalede marka başvurularına yapılan üçüncü kişi itirazlarının marka başvuru sahibine haber verilmeden incelenip karara bağlanması uygulaması eleştirilmekte, uygulamanın mevcut yasal düzenlemelere aykırılığı savunulmakta ve Avrupa Birliği Marka Tescil Organı EUIPO’nun (adı o zamanlar OHIM’di) uygulamaları ile kıyaslanmaktadır. 

Eğitim

 • Rider University, MBA
 • Burlington Community College
 • Mercer Community College
 • İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

Diller

 • İngilizce

Üyelikler

 • Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI)
 • Uluslararası Marka Birliği (INTA)

 


Web Tasarım Demircode | Demircode.com