Top
Çağıl ERKAY

Avrupa Patent Vekili Adayı & Türk Patent Vekili      

Çağıl ERKAY, şirketimiz bünyesine 2021 yılında katılmış olup uzmanlığı kimya, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, farmasötik, nanoteknoloji, malzeme bilimi ve polimer teknolojisi alanlarını kapsamaktadır.

Deneyim

Çağıl ERKAY, 2010 yılından bu yana fikri haklar alanında uzmanlaşmış; patent ve faydalı model başvuru hazırlığından tescile kadar olan tüm süreçlerin takibi, patentlenebilirlik araştırması, üretim serbestisi araştırması (FTO) ve patent hükümsüzlüğü konularında yüksek deneyim sahibi bir patent vekilidir. 2014 yılında Türk Patent Vekilliği sınavını geçerek Türk Patent Vekili olmaya hak kazanmıştır. Bunun yanı sıra, Avrupa Patent Vekilliği sınavının (EQE) iki aşamasını başarıyla tamamlamış bir Avrupa Patent Vekili adayıdır.

Ankara Üniversitesinde aldığı kimya mühendisliği lisans eğitimi sonrasında yine aynı bölümde yüksek lisans programını tamamlamış olup; lisans ve yüksek lisans tezleri kapsamında, polimer teknolojisi alanında akademik çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Çalışma hayatına köklü bir patent bürosunda başlamış, sonrasında ise, İstanbul Patent bünyesine katılmadan önce, Türkiye’nin önde gelen ilaç firmalarından birinin Fikri Haklar Birimi’nde deneyim kazanmıştır. 

Çağıl, 12 yılı aşkın çalışma hayatı boyunca hem kimya hem de makine mühendisliğine ilişkin buluşların ulusal ve uluslararası otoriteler nezdindeki teknik takip süreçlerinde hizmet vermiştir. Bu süre zarfında, özellikle nanoteknoloji, farmasötik, polimer kimyası ve malzeme bilimi gibi mühendislik alt dallarında uzmanlaşmıştır.

Uzmanlık Alanları

 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Farmasötik
 • Nanoteknoloji
 • Malzeme Bilimi
 • Polimer teknolojisi

Eğitim

 • Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Yüksek Lisans
 • Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Lisans

Diller

 • İngilizce (İleri)
 • Fransızca (İleri)
 • Almanca (Orta)

Web Tasarım Demircode | Demircode.com